BönNär det blir kväll söker jag friden.
Dagen var lång och full av möda.
Det viktiga är inte vad jag har
det låter jag falla ur handen-
utan vad jag tar emot.
Inte vad jag säger utan vad jag hör.
Därför är min bön mer än ord.
Den är en vila:
Att stilla vända åter till Gud,
att vända åter till friden.
(Bönboken, tradition och liv.)


Sanningen ska göra er fria

"Du som ser in i hjärtat,
du som har sanningen kär,
Fader, hjälp mig att alltid
säga precis som det är".
(Ur bönboken, tradition och liv.)

Ärlighet varar längst säger man, men hur är det med det egentligen.

Hur ärlig kan man vara, kan man vara för ärlig?


Flodhästen i vardagsrummetEn av de senaste böckerna som jag läst är flodhästen i vardagsrummet, vilken jag tycker är läsvärd.
Boken tar upp hur det är att leva i en familj som lider av alkoholism och förnekelsen kring det.

I  familjer med en missbrukare hamnar man lätt i ett medberoende, där lögner tar upp en stor del av ens vardag. Man lever inte själv utan allt kretsar kring alkoholisten och dennes mående. Man vågar inte konfrontera alkoholisten då den är nykter för man är rädd för en ev konflikt eller att han ska dricka igen. Oftast är denne inte medveten om sina problem, utan lever i förnekelse och bortförklaringar. Han/hon ser inte att alkoholen har tagit över i dennes liv, utan det är snarare alla andra som har problem.

"Boken beskriver hur de anhöriga tilll t ex en alkoholist ofta insjunknar i ett "medberoende". Tommy Hellsten definierar det som en sjukdom eller ett sjukdomsliknande tillstånd, som uppkommer då en människa lever nära en mycketstark företeelse och inte förmår att bearbeta denna företeelse så hon kan integrera den i sin personlighet, utan anpassa sig till den."


RSS 2.0